จดทะเบียนสมรสไทยพม่าหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้น

การแต่งงานกับผู้หญิงไทยที่แปลกใหม่เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผู้ชายชาวตะวันตกหลายคน จดทะเบียนสมรสไทยพม่าสำหรับพวกเขาหลายคน นี่หมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้นกับเจ้าสาวในประเทศไทย จดทะเบียนสมรสไทยพม่าโชคดีที่ประเทศนี้ให้สิทธิพิเศษในการเข้าเมืองแก่ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยโดยการออกวีซ่าแต่งงานประเทศไทยซึ่งสามารถขอได้ง่ายตราบเท่าที่การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเสร็จสมบูรณ์คู่สมรสชาวต่างชาติ

ในประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับวีซ่า วันทันทีหลังจากแต่งงาน จดทะเบียนสมรสไทยพม่าจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานหนึ่งปี ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถทำงานและก่อตั้งธุรกิจได้เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าแต่งงานไทยคุณต้องแต่งงานกับคนไทยส่วนหนึ่งของกระบวนการคือการพบกับเจ้าหน้าที่วีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย จดทะเบียนสมรสไทยพม่าซึ่งจะสัมภาษณ์คุณและภรรยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสของคุณ การแสดงทะเบียนสมรสตัวจริงเป็นหลักฐานที่ดี

คุณอาจถูกขอให้แสดงการคืนภาษีรายได้และรายการเดินบัญชี

นอกจากนี้ หากคุณสมัครวีซ่าแต่งงานไทยในประเทศไทย คุณไม่จำเป็นต้องส่งประวัติทางการแพทย์หรือใบรับรองจากตำรวจคุณหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณต้องมีวิธีการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพำนักในประเทศไทยคุณมีสองวิธีในการทำเช่นนี้ ตัวเลือกแรกของคุณคือแสดงบัญชีธนาคารที่มีเงิน 400,000 บาท จดทะเบียนสมรสไทยพม่าเนื่องจากข้อกำหนดเรียกร้องให้มีบัญชีที่มีอยู่เป็นเวลาสอง เดือน คุณสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินสอง จดทะเบียนสมรสไทยพม่าเดือนก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือรอเป็นเวลาสอง เดือนหลังจากเปิดก่อน ยื่นขอวีซ่าของคุณ

ตัวเลือกอื่นของคุณคือแสดงหลักฐานเงินบำนาญหรือรายได้จดทะเบียนสมรสไทยพม่าต่อเดือนของคุณซึ่งควรเป็นอย่างน้อย 40,000 บาท เอกสารประกอบที่คุณต้องการคือจดหมายเงินบำนาญหรือจดหมายจ้างงานที่ระบุจำนวนเงินที่คุณได้รับในแต่ละเดือนและแหล่งที่มา จดทะเบียนสมรสไทยพม่าคุณอาจถูกขอให้แสดงการคืนภาษีรายได้และรายการเดินบัญชีธนาคารล่าสุดของคุณหากคู่สมรสชาวไทยของคุณจะเป็นคนดูแลความรับผิดชอบทางการเงิน เธอจะต้องแสดงหลักฐานว่าเธอมีงานทำหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ข้อกำหนดด้านรายได้ขั้นต่ำ 40,000 บาท

คุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณซึ่งจะประทับตราวีซ่าแต่งงานไทย

มีผลกับเธอเช่นกัน หากเธอทำงาน เธอควรแสดงจดหมายการจ้างงานและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ หากเธอเป็นเจ้าของธุรกิจ เธอต้องแสดงใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนสมรสไทยพม่างบดุล และแบบฟอร์มภาษีธุรกิจหลังจากส่งข้อกำหนดทั้งหมดและผ่านการสัมภาษณ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว คุณต้องรอผลหนึ่งถึงสี่ (1-4) สัปดาห์ หากสำเร็จ

คุณสามารถรับหนังสือเดินทางของคุณซึ่งจะประทับตราวีซ่าแต่งงานไทยหนึ่งปีหากคุณยังไม่ได้แต่งงานกับคู่หมั้นชาวไทย โปรดทราบว่าเพื่อให้ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับวีซ่าแต่งงาน การแต่งงานของคุณควรจดทะเบียนกับสำนักทะเบียนราษฎร์ในประเทศไทย ก่อนที่คุณจะแต่งงาน การจดทะเบียนสมรสไทยพม่ามีข้อกำหนดสำคัญที่คุณต้องยื่น เช่น หนังสือรับรองเสรีภาพในการแต่งงานที่ออกโดยสถานทูตของประเทศบ้านเกิดของคุณ