อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งจำเป็นต่อวิถีชีวิตและโภชนาการ

มีส่วนประกอบทางอารมณ์จิตใจและร่างกายเท่าเทียมกับมะเร็ง สถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกัน 4 ใน 10 คนจะถูกท้าทายด้วยโรคมะเร็งบางรูปแบบในช่วงชีวิตของพวกเขา อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งอย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือมะเร็งไม่จำเป็นต้องถึงแก่ชีวิต ถนนสู่การบำบัดปูด้วยทางเลือกทางธรรมชาติมากมายให้คุณรวมเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ ๆ ใช่มีความพยายามบางอย่างที่เกี่ยวข้อง แต่ก็อาจเป็นกระบวนการที่สนุกสนานเมื่อคุณเดินทางกลับสู่สุขภาพ องค์ประกอบทางอารมณ์และจิตใจ

หลายอย่างสามารถแก้ไขได้ผ่านการใช้การผ่อนคลายในชีวิตประจำวันและการใช้จินตภาพ อื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตและโภชนาการอาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งองค์ประกอบทางอารมณ์ของมะเร็งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มีปัญหาบางอย่างที่คุณควรจัดการที่เชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็งในร่างกาย อย่างแรกคือความโกรธ ความโกรธที่อดกลั้นไม่ว่าจะกับตัวเองหรืออีกอย่างก็ต้องได้รับการเยียวยา การกลั้นความโกรธกัดกินวิญญาณอย่างแท้จริง

ไม่จำเป็นต้องเป็นของอีกฝ่าย ความท้าทายทั้งหมดของชีวิตคือการเติบโต

การรับมือกับความท้าทายของโรคมะเร็งช่วยให้คุณมีโอกาสเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตและความสัมพันธ์ ในที่สุดความโกรธจะทำร้ายคุณอย่างสุดซึ้ง ไม่จำเป็นต้องเป็นของอีกฝ่าย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งความท้าทายทั้งหมดของชีวิตคือการเติบโตส่วนบุคคล ชีวิตมีความหมายลึกซึ้งจริงๆความผิดหวังเป็นองค์ประกอบทางอารมณ์ต่อไปที่ต้องระวัง คุณมีความผิดหวังอะไรบ้างในชีวิตเขียนลงไปแล้วค่อยๆอ่านทีละเรื่องและให้อภัยตัวเอง บางครั้งเราถือความคิดและอุดมคติ

เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นอาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เราพบกับความผิดหวังเมื่อสิ่งต่าง ๆ อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่บางครั้งความผิดหวังนี้ก็ฝังแน่นอย่างลึกซึ้งและทำให้ประสบการณ์และมุมมองทั้งชีวิตของเราเป็นสีสัน เราต้องมองอย่างใกล้ชิดถึงความผิดหวังส่วนตัวของเราและเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสใหม่เสมอแน่นอนว่าคุณอาจจะไม่หวนกลับไปเมื่อวานหรือสิบปีที่แล้วคุณอาจไม่เคยหวนนึกถึงประสบการณ์ในอดีต

แต่ลองคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ลองนึกถึงผู้คนที่คุณพบความสัมพันธ์

แต่คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีและการเรียนรู้ที่มาจากประสบการณ์ดังกล่าว ความคิดหนึ่งที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณคือชีวิตไม่มีข้อผิดพลาดมีเพียงโอกาสในการเรียนรู้เท่านั้นอาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง หากคุณยังไม่เชื่อในสิ่งนี้ฉันขอเชิญชวนให้คุณเล่นกับความเป็นไปได้สักพักแล้วลองดูขนาด อาหารทางการแพทย์แนะนำ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งไม่ว่าคุณจะเคยพบกับความผิดหวังใดก็ตามให้มองย้อนกลับไปที่สิ่งเหล่านั้นและถามตัวเองว่าคุณจะเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นได้

อย่างไรแทนที่จะแบกภาระไว้ในใจของคุณเป็นความเศร้าโศกความล้มเหลวคล้ายกับความผิดหวังและพวกเขาร่วมมือกัน อย่างไรก็ตามความล้มเหลวเป็นเพียงการรับรู้ของคุณ อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งบางทีคุณอาจไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำหนดไว้ แต่ลองคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ลองนึกถึงผู้คนที่คุณพบความสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกไว้ชีวิตที่คุณอาจเคยสัมผัสไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับความล้มเหลวและสิ่งที่ก่อให้เกิดความสำเร็จหรือล้มเหลว