หลักเกณฑ์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ดำรงฐานะขบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้เนรมิตความแน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณลักษณะกับหลักเกณฑ์ชำนาญ เหมาะเจาะแก่การนำไปใช้งานในวิธีการทำ เพราะว่านำไปสู่ผลในที่สุดก็คือของซื้อของขายที่ผลิตออกมาได้อย่างมีอำนาจตามเกณฑ์ที่โรงงานระบุ โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบเปรยค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่ากฏเกณฑ์ของห้องจัดการสอบเทียบที่ทำเป็นสอบกลับได้สู่กฏเกณฑ์แห่งชาติ หรือเกณฑ์ระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในล่าสุด ทุกหลักเกณฑ์สากล จะมีข้อระบุที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 ฯลฯ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องทำงานสอบเทียบ TIC มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

จัดหามาการประกันเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025:2005  อุปกรณ์กฏเกณฑ์จากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงกฏเกณฑ์นานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประวัติการฝึกอบรมอย่างมั่งคั่ง เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามกฏเกณฑ์ ISO/IEC 17025:2005   รับรองระยะเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งค้ำประกันการสอบเทียบ

บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี

ให้บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)  มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดยอดเยี่ยม   มีให้บริการขายวัสดุวัดและคุมทางอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยในคดีที่สั่งซื้อของซื้อของขายพร้อมบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 %  รับหารือปมปัญหาว่าด้วยงานสอบเทียบ โดยทีมบุคลากรที่มีความชำนาญ

เนื้อความเครื่องวัด อยู่นอกเหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องกระทำยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องทำงานอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องทั้งสิ้น   รับสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านหมายรับใช้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติหน้าที่สามารถสอบเทียบให้สำเร็จลุล่วงภายใน 1 – 2 วัน