ประตูอัตโนมัติที่มีมากกว่าหน้าที่แต่ถ้าว่าประกอบด้วยวงจรซ่อนอยู่

ประตูอัตโนมัติ  Autodoor อาจจะตรวจค้นบุคคลที่กำลังก้าวเดินเข้าถึงตัว เพื่อสั่งงานประตูให้เปิดออก โดยรวมจะใช้เซนเซอร์แบบ Microwave sensor ซึ่งเซนเซอร์ดังที่กล่าวมาแล้วจะโดนจัดตั้งไว้ที่ด้านบนของประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติ Autodoor  โดยแต่ละรุ่น แต่ละ ตราจะมีระยะทาง การตรวจจับ พร้อมกับมุมตรวจที่แตกต่างกันไป พร้อมทั้งสามารถกระจายมุมตรวจค้นได้สำหรับเซนเซอร์ดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ ปิด ครั้นยังอยู่ข้างในช่องทางเข้าออก จะใช้ เซนเซอร์รังสีอินฟราเรด จัดตั้งอยู่ใน เฟรมวงกบ อลูมินัม

ทั้งนี้การกรองใช้ sensor เพื่อการเปิดปิด ภายในแต่ละที่ ขึ้นอยู่กับความปรารถนาใช้งาน ซึ่งแต่ละบริเวณอาจผิดแผกแตกต่างกันไป อาทิ อยากให้บุคคลที่มีสิทธิ์ หรือไม่ก็ เจ้าหน้าที่ ผ่านได้แค่นั้น ก็อาจใช้เป็น finger Scan หรือไม่ก็ card reader แทนที่การใช้ Microwave sensor ที่จัดตั้งอยู่ชั้นบน

กลไกสำหรับการสั่งการเปิด ปิด บานประตูอัตโนมัติ จักมีการกำกับจะโดนบอกมาจาก sensor บอกเปิด ซึ่งมีการเกี่ยวโยงต่อกับ ชุดดูแลบานประตูกระจกเลื่อนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะโดนสั่งการไปยัง มอเตอร์ที่สั่งการจัดการอีกทอดหนึ่ง เมื่อมอเตอร์สำหรับเปิดทางเข้าออกเข้าทำงาน จะดึงประตูเลื่อนโดยอัตโนมัติ ให้เปิดออก ผ่านสายพาน ที่จัดตั้งเกาะไว้กับล้อของบานประตูกระจก สายพานจะเคลื่อนที่ดึงบานประตูอัตโมมัติ ให้เลื่อนผ่านราง มายังที่เปิดสุด ซึ่งจะมีตัว stopper จัดตั้งไว้ โดยที่ประตูอัตโนมัติ จะจำใส่ใจตำแหน่งของ stopper ที่ได้จากการ detect ทันทีที่ตอนเริ่มการงาน หนแรก หรือเมื่อมีการแปรเปลี่ยนตำแหน่ง stopper