อะไรคือประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขในจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมด้วยสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เพื่อให้น้ำเสียไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลกำหนดให้ต้องลดความเข้มข้นของสารปนเปื้อนให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายตามที่กำหนด ในพื้นที่ห่างไกล จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเพื่อชำระน้ำเสีย จากนั้นจึงส่งกลับลงสู่น้ำบาดาล สำหรับเทศบาล น้ำเสียจะถูกส่งไปยังศูนย์บำบัดน้ำเสียเพื่อทำความสะอาด หากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ผู้คนสามารถสัมผัสกับความเจ็บป่วยมากมายและแม้กระทั่งโรคที่คุกคามชีวิต ในกรณีส่วนใหญ่

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพมากในการทำให้น้ำเสีย

ไม่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีมีปัญหาน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดเข้าสู่แหล่งน้ำบาดาลใกล้แหล่งน้ำดื่ม เคยมีกรณีของการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดด้วยการใช้ท่อตรง การแก้ปัญหาได้รับการพัฒนาในกรณีดังกล่าว ตัวอย่างเช่น จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียสร้างระบบน้ำเสียในสถานที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ หากปัญหาคือปัญหาของเทศบาล การติดตั้งระบบร่วมจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ ในกรณีเกิดพายุที่ทำให้น้ำไหลแรง

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอาจประสบปัญหาน้ำล้นและท่อระบายน้ำ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ น้ำเสียจะถูกโอนลงสู่น้ำบาดาลหรือแม้แต่แหล่งน้ำดื่ม เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น น้ำประปาจะปนเปื้อนและชุมชนจะใช้น้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนสูงและเป็นอันตราย อาจมีความล้มเหลวของถังบำบัดน้ำเสียที่ทำให้น้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดซึมเข้าไปในน้ำบาดาล สาเหตุของความล้มเหลวของถังบำบัดน้ำเสียอาจรวมถึง: ท่อแตก, ถังบำบัดน้ำเสียที่ล้น, การเจาะรากของต้นไม้ เป็นต้น

ท่อที่ชำรุดหรือแตกอาจทำให้น้ำบาดาลเข้าสู่ท่อ

ทำให้ระบบมีน้ำมากเกินไปและส่งผลต่อกระบวนการบำบัด นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเช่นท่ออุดตันและข้อต่อท่อระบายน้ำที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียซึ่งรวมถึงการรักษาน้ำบาดาลและน้ำผิวดินและน้ำดื่มของเราให้ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย สารพิษ โลหะ และสารเคมี ปัจจุบัน มีถังบำบัดน้ำเสียหลายประเภทที่ออกแบบมาสำหรับภูมิประเทศบางประเภท เพื่อให้น้ำเสียได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมและคืนสู่แหล่งน้ำใต้ดินที่ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ถังเก็บน้ำเสียทางเลือกเหล่านี้ได้แก่

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียแบบกรองทราย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียเรียกอีกอย่างว่าตัวกรองแบบซึมสำหรับน้ำเสีย ตัวกรองแบบหยดจะคล้ายกับเตียงสัมผัสในการก่อสร้าง แต่อนุญาตให้มีการเติมอากาศอย่างต่อเนื่องและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ชื่อนี้เรียกชื่อผิดเนื่องจากหน่วยทางชีววิทยาไม่มีตัวกรองหรือหยด จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคาคือการกำจัดสารอินทรีย์ที่ไม่เสถียรในรูปของของแข็งอินทรีย์ที่ละลายและถูกแบ่งอย่างประณีต และเพื่อออกซิไดซ์ของแข็งเหล่านี้ทางชีววิทยาเพื่อสร้างวัสดุที่มีเสถียรภาพมากขึ้น กระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองแบบหยดเกิดจากการเติบโต

 

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ราคา