เครื่องพิมพ์วันที่และความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ โปรแกรมควบคุม

มีเครื่องพิมพ์หลายรุ่นในตลาดที่จะมองหา ที่พบมากที่สุดคือดอทเมทริกซ์หรือที่รู้จักในชื่อเครื่องพิมพ์อิมแพค เครื่องพิมพ์วันที่เครื่องพิมพ์เทอร์มอล และเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ อย่างไรก็ตาม เครื่องพิมพ์วันที่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับระบบ POS ของคุณ คุณต้องพิจารณาข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และตัวเลือกของคุณสมบัติการตัดใบเสร็จในเครื่องพิมพ์ อินเทอร์เฟซสายเคเบิล ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องพิมพ์วันที่และประโยชน์เพิ่มเติมเครื่องพิมพ์บางรุ่นจะใช้งานได้เฉพาะกับไดรเวอร์อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์บางตัวเท่านั้น คุณคงไม่อยากซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีการใช้งานจำกัดในธุรกิจของคุณ เครื่องพิมพ์วันที่สมมติว่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณเสียจากระบบ POS ที่คุณมี เครื่องพิมพ์ของคุณต้องมีความสามารถในการเติมในตำแหน่งของเครื่องพิมพ์ที่เสีย เครื่องพิมพ์จะต้องเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้อยู่ เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

เครื่องพิมพ์ทั้งหมดจะรองรับอินเทอร์เฟซพื้นฐานอย่างน้อยที่สุด

ในการเลือกเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้กับหลาย OSแม้ว่าเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่สามารถทำงานร่วมกับไดรเวอร์ Windows ได้ แต่เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะต้องใช้ไดรเวอร์ OLE หรือ OPOS เพื่อพิมพ์ใบเสร็จเครื่องพิมพ์วันที่ ถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ที่คุณอาจมีกับเครื่องพิมพ์และ POS เครื่องพิมพ์วันที่ของคุณคุณสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ของคุณด้วยเครื่องพิมพ์จากยี่ห้อใดก็ได้ ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเพื่อเลียนแบบแบรนด์อื่นๆ ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การถามตัวแทนจำหน่ายของคุณเกี่ยวกับตัวเลือกในการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จะเป็นการตัดสินใจที่ดีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ของคุณผ่านอินเทอร์เฟซสายเคเบิล เครื่องพิมพ์วันที่ซึ่งสามารถเป็นการเชื่อมต่อแบบอนุกรม ขนาน USB หรืออีเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ทั้งหมดจะรองรับอินเทอร์เฟซพื้นฐานอย่างน้อยที่สุด เช่น อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมและแบบขนาน ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น อินเทอร์เฟซ USB เป็นตัวเลือก หากคุณคิดว่าเครื่องพิมพ์บางรุ่นตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่มีอินเทอร์เฟซที่คุณต้องการ เครื่องพิมพ์วันที่ให้สอบถามตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับการเพิ่มอินเทอร์เฟซเพิ่มเติม พวกเขามักจะทำแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่นที่ต้องค้นหาในเครื่องพิมพ์คือตัวเลือกในการตัดใบเสร็จ

ตัวเลือกการตัดใบเสร็จด้วยตนเอง หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่

การตัดใบเสร็จมีสองประเภทบางส่วนและทั้งหมด หากคุณไม่ต้องการตัวเลือกเครื่องพิมพ์วันที่เครื่องตัดใบเสร็จในเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ไปที่ตัวเลือกการตัดใบเสร็จด้วยตนเอง หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าที่คล่องตัวที่จุดชำระเงิน จะดีกว่าถ้ามีตัวเลือกเครื่องตัดใบเสร็จอัตโนมัติเพราะจะช่วยประหยัดเวลา เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตอย่างไรก็ตาม สำหรับสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านขายของชำขนาดเล็กหรือสถานประกอบการธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก

เครื่องพิมพ์ที่มีตัวเลือกการพิมพ์สองสีมีสีดำและสีแดงเพื่อการพิมพ์ เครื่องพิมพ์วันที่โดยปกติโลโก้ของบริษัทของคุณจะพิมพ์ด้วยสีแดงและรายละเอียดธุรกรรมที่เหลือเป็นสีดำ คุณสามารถใช้สีแดงเพื่อเน้นข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด และสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับการตั้งค่าควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ มีเครื่องพิมพ์หลายรุ่นที่เหมาะกับประเภทข้างต้น หากคุณต้องซื้อเครื่องพิมพ์ที่ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม เครื่องพิมพ์ของคุณจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง