รู้จักมักคุ้นพร้อมด้วยอะคริลิค ในเวลานี้จะมีความรู้เพื่อให้คราวหน้าในวันหน้า

อะคริลิคพลาสติก โดนเรียกว่าเป็นพลาสติกหลายชื่อ นั่นก็เนื่องมาจากมีชื่อเชิงพาณิชย์หลายชื่อด้วยกัน ทั้งมีคุณลักษณะที่เด่นในเรื่องของความโปร่งใส ขึ้นรูปไม่ยาก พร้อมทั้งมีความหนาแน่นต่ำ จึงสามารถเอามาใช้งานได้อย่างสะพัดและได้รับความชื่นชอบมากที่สุด เพราะว่างานจากอะคริลิคพลาสติกที่มีการนำมาดัดแปลงส่วนมาก ก็คือ โปสเตอร์ กระจกใสบนเรือบินและกระจกตู้ปลา เป็นอาทิ ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังนิยมนำมาใช้แทนแก้วในการผลิตงานหลายๆ อย่าง

อะคริลิคพลาสติก ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช้งานทีแรก โดยผู้ค้นพบก็เป็นนักเคมีชาวเยอรมัน ชื่อ ฟิททิจและพอล ซึ่งทั้งสองได้นำเอาโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลต มาทำการตอบสนองการปรากฏโพลิเมอร์ จนได้เป็นโพลิเทิลเมทาไครเลต แต่ยังมิอาจจะรุดหน้ามาเป็นแผ่ นอะคริลิคพลาสติกได้ จน ได้พบการขยายขึ้นมาเป็นแผ่นอะคริลิค จึงได้มีการขอเขียนสิทธิบัตรแนวทางเกิดแผ่นพลาสติกใสในชื่อทางการค้าว่า Plexiglas และหลังจากนั้นก็ได้มีการเกิดแผ่นอะคริลิคออกมาใช้เยอะขึ้น จนกลับกลายผลิตภัณฑ์ทางการค้าเป็นต้นไป –  บริการตัดอะคริลิค ขึ้นรูป ตามต้องการ

และในทุกวันนี้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คืบหน้าเยอะขึ้น ทำให้มีการค้นเจอกระบวนการผลิตอะคริลิคพลาสติกอย่างมากมายวิธีการด้วยกัน ส่วนการเกิดอะคริลิคแบบแผ่น ก็จะใช้กระบวนการเพิ่มโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตเข้าไป พร้อมทั้งใส่ตัวเร่งการตอบสนองลงในพิมพ์ด้วยกัน ก็จักเกิดเป็นแผ่นอะคริลิคพลาสติกขึ้นมา ถึงกระนั้นก็ตาม ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าการผลิตอะคริลิคพลาสติก ได้มีการก้าวหน้าและเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากมาย และอาจเอามาใช้งานได้อย่างแพร่หลาย