การตรวจสอบความพร้อมของการจองชื่อบริษัท

การตรวจสอบความพร้อมของการจองชื่อบริษัทเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อที่คุณเลือกมีความเหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้วในระบบทะเบียน ต่อไปนี้คือวิธีการตรวจสอบความพร้อมของการจองชื่อบริษัท

 1. เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานทะเบียน
  • จองชื่อบริษัทเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานทะเบียนที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัทในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณต้องการจดทะเบียน
 2. ค้นหาชื่อ
  • ในส่วนที่กำหนดสำหรับการค้นหาชื่อ, จองชื่อบริษัทกรอกชื่อที่คุณสนใจจอง หากมีบริษัทอื่นที่ใช้ชื่อนั้นแล้ว, ระบบจะแจ้งเตือน
 3. ตรวจสอบความสัมพันธ์กับกลุ่มหรือสังคม
  • หากชื่อมีความสัมพันธ์กับกลุ่มหรือสังคมที่คุณจะให้บริการ, จองชื่อบริษัทตรวจสอบว่ามีบริษัทอื่นที่ใช้ชื่อนี้หรือไม่
 4. ตรวจสอบความหมายทางภาษา
  • จองชื่อบริษัทตรวจสอบความหมายทางภาษาของชื่อที่คุณเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความหมายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
 5. ตรวจสอบลิขสิทธิ์
  • ตรวจสอบว่าชื่อที่คุณเลือกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือธุรกิจอื่น ๆ
 6. ตรวจสอบความเหมาะสม
  • ตรวจสอบความเหมาะสมของชื่อที่เลือกกับลักษณะของธุรกิจที่คุณจะดำเนิน
 7. ตรวจสอบสถานะ
  • ตรวจสอบสถานะของชื่อที่คุณเลือกว่ามีการจองแล้วหรือยัง.
 8. ติดต่อหน่วยงานทะเบียน
  • หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ, ติดต่อหน่วยงานทะเบียนทันที.
 9. ส่งใบสมัคร:
  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามที่กำหนดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง.
 10. รอการตรวจสอบและอนุมัติ:
  • รอหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของชื่อและอนุมัติการจองชื่อ.

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของการจองชื่อบริษัทจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และกระบวนการของแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น. คำแนะนำที่ดีคือทำการตรวจสอบและยื่นใบสมัครในระยะเวลาที่ทันตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง https://www.aerowingroup.com/