ทันตกรรมเด็กคืออะไร

ทันตกรรมเด็กเป็นสาขาเฉพาะทางอายุที่ให้การดูแลสุขภาพช่องปากเชิงป้องกันและรักษาโรคอย่างครอบคลุมสำหรับทารกและเด็กจนถึงวัยรุ่น รวมถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษด้านการดูแลสุขภาพ ทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ และสมาชิกของระเบียบวินัยทางสังคมเพื่อประโยชน์ของเด็ก นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกสองปีเกี่ยวกับความต้องการพิเศษด้านสุขภาพช่องปากของเด็ก ทันตแพทย์เด็กได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการทำให้เด็กรู้สึกสบายใจ

ทันตกรรมเด็กวิธีสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ

นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการรักษาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ คุณสมบัติและการศึกษาที่จำเป็นสำหรับทันตกรรมเด็ก ทันตแพทย์เด็กต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 24 เดือนในหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงที่ได้รับการรับรองโดย คณะกรรมการรับรองระบบงานทันตกรรมของ โปรแกรมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะพิเศษนอกเหนือจากการฝึกอบรม มุ่งสู่แนวทางการดูแลเด็กที่ดีที่สุด

ทันตกรรมเด็กครอบคลุมหลากหลายสาขา เทคนิค ขั้นตอน และทักษะที่เหมือนกันกับสาขาเฉพาะทางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทันตกรรมสำหรับเด็กได้รับการปรับเปลี่ยนและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของทารก เด็ก วัยรุ่น และผู้ที่มีความต้องการพิเศษด้านการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากสาขาทันตกรรมดั้งเดิมแล้ว คลินิกทันตกรรมเด็กยังครอบคลุมสาขาวิชาอื่นๆ เช่น การแนะแนวพฤติกรรม การดูแลผู้ป่วยที่มีพัฒนาการและพิการ

การดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของช่องปาก

ทันตกรรมโรงพยาบาล ทักษะเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของเด็กตลอดช่วงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นเดียวกับที่พ่อแม่เลือกกุมารแพทย์สำหรับความต้องการทางการแพทย์ของลูก พวกเขาควรเลือกทันตแพทย์เด็กสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของลูก ทันตกรรมเด็กได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะเพื่อระบุและรักษาการดูแลช่องปากในหลายๆ ด้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก คุณต้องการเลือกทันตแพทย์สำหรับเด็กสำหรับบุตรหลานของคุณที่จะดูแลฟันของเขาหรือเธออย่างดีตลอดช่วงวัยรุ่น

ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประสบการณ์ในการไปพบแพทย์ฟันเป็นไปในเชิงบวกและสนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทันตกรรมสำหรับเด็กคือการสร้างเวทีสำหรับการดูแลช่องปากให้แข็งแรงซึ่งจะคงอยู่ไปตลอดชีวิต ในการหามืออาชีพที่เหมาะสมและรู้ว่าคุณได้พบคนที่มีคุณสมบัติและการฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้ว ให้ขอคำแนะนำจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ถามกุมารแพทย์ที่คุณไปขอคำแนะนำ ท้ายที่สุดแล้ว ทันตกรรมเด็กนั้นเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก เช่นเดียวกับการแพทย์สำหรับเด็ก ตรวจสอบหนังสือพิมพ์ นิตยสาร