ผลดีของปุ๋ยอินทรีย์กับการใช้ในด้านการกสิกรรม

ปุ๋ยอินทรีย์ รวมความว่าปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นเพราะกระบวนการหลาย ทั้งที่ได้จากมูลของสัตว์ ไม่ก็ซากพืช ซากสัตว์ ฯลฯ พร้อมด้วยนอกจากนี้แล้วปุ๋ยอินทรีย์ยังมีประโยชน์ต่อพืชพันธุ์เป็นอันมาก แต่ถ้าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วกว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องเวลาและผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทางชีวภาพเสียก่อน

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นวัสดุที่มีสรรพคุณในการฟื้นฟูสภาพหรือประเภทของดินให้ควรต่อการเติบใหญ่ของพืช เป็นเหตุให้ดินมีสถานการณ์การระบายน้ำ ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการซับน้ำ หรือซับน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชไว้ได้เพิ่มพูน ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของพื้นดิน ทำเอาการงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ำลงไปในดินสบายขึ้น ช่วยลดการหลากของน้ำเวลาฝนตก เป็นการลดการพัดพาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไป นอกจากนี้แล้วคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือ อยู่ในดินได้เป็นเวลายาวนานและค่อย ๆ ปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี  เสริมให้จุลอินทรีย์ในดินเป็นพิเศษ พวกที่มีค่าต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะทำให้ดีขึ้นปุ๋ยเคมีให้เป็นค่าแก่พืชพันธุ์อย่างมีความสามารถพร้อมด้วยมีธาตุอาหารเสริม อยู่เกือบครบถ้วนบริบูรณ์ตามความประสงค์ของพืชนั้นเอง