แนวคิดในการจัดการเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

โดยที่เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์มีลักษณะที่ทั้งเป็นลบและบวกต่อสังคมมนุษย์ กระบวนการจัดการย่อมต้องมีลักษณะที่ทั้งส่งเสริมและควบคุม โดยในส่วนที่สร้างสรรค์ก็มีความจำเป็นที่สังคมจะต้องผลักดันให้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์เกมและประกอบการมากขึ้น แต่ในส่วนที่อาจเป็นภัยก็มีความจำเป็นที่สังคมจะต้องผลักดันให้มีการควบคุมและกำจัดออกจากสังคมไทย แต่ความยากอยู่ตรงที่ว่า เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์มักมีลักษณะที่ผสมระหว่างสร้างสรรค์และเป็นภัย กระบวนการจัดการจึงต้องมีลักษณะที่รอบด้าน

1 แนวคิดในแง่บวกเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

ในความเป็นจริง เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลบวกทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจดูจะชัดเจนมากกว่าด้านสังคม ในประสบการณ์ของหลายประเทศ เกมคอมพิวเตอร์จึงเป็น “อุบาย” ในการสร้างความคุ้นชินต่อการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่มนุษย์

สำหรับนักศึกษาในสายเทคโนโลยี การสร้างสรรค์เกมมิใช่เรื่องที่ยากเกินไป ซึ่งมีการเปรียบเสมือนว่า มนุษย์ทุกคนร้องเพลงได้ นักศึกษาที่ศึกษาในทิศทางนี้ ก็ย่อมมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์เกมได้ เพียงแต่เกมนั้นจะได้รับความนิยมในเชิงการค้าหรือไม่ ตัวอย่างของประเทศเกาหลีทำให้เราทราบว่า ความแพร่หลายของเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือแม้ออฟไลน์ในตลาดโลกเกิดจากนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลเกาหลีในยุคที่คนเกาหลีนิยมเล่นเกมอเมริกัน ซึ่งผลของนโยบายที่มองกาลไกล คนเกาหลีจึงหันมาเล่นเกมเกาหลี และอุตสาหกรรมอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเกาหลีก็เติบโตตามอย่างรวดเร็ว และก็มีผลให้เกมสัญชาติเกาหลีได้กลายเป็นเกมที่นิยามอย่างยิ่งในตลาดโลก มิใช่แค่ในประเทศเกาหลี เกมคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสินค้าออกของประเทศเกาหลี และผลลัพธ์ต่อมาก็คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศเกาหลีในทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 แนวคิดในแง่ลบเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

ถ้าพิจารณาในด้านลบต่อสังคมมนุษย์ พบว่าในหลายประเทศมีความเคลื่อนไหวทั้งในเชิงกฎหมายและนโยบายในการจัดการปัญหาผลกระทบด้านลบของเกมคอมพิวเตอร์ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ตัวอย่างคือสภานิติบัญญัติของกรีซได้ผ่านกฎหมายเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เอง (2546) ห้ามประชาชนเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือวีดีโอเกมในสถานที่สาธารณะ เช่น ในสถานบริการอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่

เนื้อหาที่มีความรุนแรงและไม่เหมาะสมของเกมส์คอมพิวเตอร์

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างชัดเจน

เกมคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่เหล่าเด็กและเยาวชนทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะเข้าไปสัมผัส และเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วก็เกิดอาการติดใจอย่างถอนตัวได้ยากยิ่ง เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่หลากหลายมาก บางเกมมีลักษณะที่สร้างสรรค์ช่วยให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ เกมคอมพิวเตอร์บางประเภทนั้นอยู่ในข่ายที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะในแง่ของโครงสร้างเกม แนวคิดของเกม วิธีการเล่น หรือสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาในเกม ซึ่งมีการนำเสนอในแง่ของความรุนแรง ก้าวร้าว หรือแม้กระทั่งเกมที่มุ่งในเรื่องเพศ เนื้อหา และภาพที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และอาจส่งผลให้ผู้เล่นนี้มีพฤติกรรมเลียนแบบ

ปัจจุบันการเล่นเกมได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

มีการเปิดร้านให้เช่าเล่นเกมหรือศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียด และวิธีการในการขอใช้สิทธินำเกมที่มีลิขสิทธิ์ออกให้เช่าเล่นรวมทั้งไม่ทราบว่าเกมคอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใด และไม่ทราบว่าการนำเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตออกให้เช่า การประกอบกิจการศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการ ศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกท่านปรารถนา

เกมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน การผุดขึ้นของร้านอินเทอร์เน็ตและเกมจำนวนมาก เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนมากขึ้น จำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงก็มีจำนวนมากและความถี่ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุของความรุนแรงถูกนำมาเชื่อมโยงกับเกมคอมพิวเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเห็นได้จากข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตามสื่อต่างๆในไทย ซึ่งพาดหัวข่าวในลักษณะที่เจาะจงว่าเกมคอมพิวเตอร์เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดอย่างเด่นชัด

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

มีลักษณะที่ทั้งเป็นลบและบวกต่อสังคมมนุษย์ กระบวนการจัดการย่อมต้องมีลักษณะที่ทั้งส่งเสริมและควบคุม โดยในส่วนที่สร้างสรรค์ก็มีความจำเป็นที่สังคมจะต้องผลักดันให้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์เกมและประกอบการมากขึ้น แต่ในส่วนที่อาจเป็นภัยก็มีความจำเป็นที่สังคมจะต้องผลักดันให้มีการควบคุมและกำจัดออกจากสังคมไทย แต่ความยากอยู่ตรงที่ว่า เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์มักมีลักษณะที่ผสมระหว่างสร้างสรรค์และเป็นภัย กระบวนการจัดการจึงต้องมีลักษณะที่รอบด้าน

การแก้ปัญหาการติดเกมและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่ต้องให้เวลากับบุตรหลานมากขึ้น โดยผู้ปกครองควรตั้งกฎในบ้านเพื่อควบคุมการเล่นเกมและดูโทรทัศน์ ควรใส่ใจกับการใช้เวลาว่างของเด็กให้ไปในทางที่เกิดประโยชน์ ในส่วนของรัฐบาลควรจัดให้มีสถานดูแลเด็กเกิดขึ้นในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน รวมถึงในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถทำงานได้เต็มที่ โดยมั่นใจได้ว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้รัฐควรมีมาตรการตรวจสอบเกมทุกประเภทที่มีวางจำหน่ายหรือให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต เพื่อกวาดล้างเกมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและอาชญากรรมทางเพศ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้ฝ่าฝืน ส่วนสถานศึกษาควรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเป็นประโยชน์และดึงเด็กออกจากโลกของเกมและการอยู่หน้าจอโทรทัศน์