การเรียน ged อาจจะสอบได้โดยครูมือเก่าแน่หรือไม่

เรียน ged ก่อนกำหนดจะไปสอบอาจช่วยให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบได้ ด้วยเหตุนานาต่อไปนี้

การเรียน GED จำเป็นต้องเลือกที่ที่ดีเป็นสถาบันแห่งแรกๆในเมืองไทย เพราะเช่นนั้นจะมีแหล่งข่าว ตำรา และความรู้ในการสอนที่ ลึกกว่าที่อื่นๆ การสอบ GED ในเมืองไทยปัจจุบันเป็นการใช้สาระสำคัญแบบปี 2002 (แต่ในสหรัฐอเมริกาใช้ปี 2014) เช่นนั้นคู่มือที่ใช้ประกอบการสอนของปี 2002 จะหายุ่งยาก แต่มี่ที่เปิดสอน GED มาตั้งแต่ปี 2000 ฉะนั้นจึงมีคู่มือให้เลือกเฟ้นมากกว่า

มีการสอนเรียน ged  ความก้าวหน้าสอนแบบ 5 สัปดาห์ที่สถาบันเป็นส่วนใหญ่ใช้สอน มุ่งมั่นปรับปรุงระบบการสอบแบบเหมือนจริงให้เด็กนักเรียนได้ลองสอบ มีระบบการหาความรู้เสริมแบบ SELF ที่ให้ผู้เรียนมาเล่าเรียนพิจารณาได้  ถ้าเรียนรู้แล้วสอบไม่ผ่าน ยังยอมให้นักศึกษาเล่าเรียนซ้ำได้ถ้านักศึกษามาศึกษาในวิชานั้นไม่น้อยกว่า 80% และมีผู้เรียนขึ้นทะเบียน + ยังมีที่ว่างในคอร์สต่อไป หากไม่ว่างแน่นอน จะตรวจสอบดูหลักสูตรของสาขาอื่นๆ  เช่นนั้นจึงมีโอกาสได้เรียนรู้อยู่บ่อย มี Counselor ที่จะคอยแบ่งภาระด้านการเรียนหนังสือ การลงสมัครสอบ การติดตามผล ตลอดจนช่วยเหลือให้สอบเข้าวิทยาลัยได้ ดังนี้ปราศจากรายการจ่ายเพิ่มเติมนอกจากค่าบำรุงในการสอบและติดตามผลที่ควรสะสางแก่องค์การที่ข้องเกี่ยวแค่นั้น

แล้วรู้ใช่ไหม ? การสอบ GED พร้อมกับเรียน ged นั้นแตกต่างไม่มากการสอบ GED คือแบบ Multiple Choice เป็นเป็นส่วนใหญ่ เว้นวิชา Writing ที่มีการจด Essay ด้วย ถ้าจะสอบ GED ให้สอบผ่านจักต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 410 ในแต่ละวิชา คะแนนเต็มในแต่ละวิชาเป็น 800 พร้อมทั้งคะแนนรวม 5 วิชาไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน จากสถิติ วิชาที่นักเรียนประเทศไทยมักทำแต้มได้มักจะดีเป็น เลขคณิต และ วิทย์ ส่วนวิชาที่ยากที่สุดเป็น การอ่าน ที่ปราบ การเขียน ไป

เมื่อสอบผ่านจะได้เอกสาร 2 อย่างเป็น Transcript พร้อมทั้ง Diploma ซึ่งควรนำงานพิมพ์ทั้งคู่นี้ไปใช้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยมิจำเป็นต้องนำไปเทียบวุฒิ เพียงเท่านี้เองการสอบ ged