ความเป็นมาของโรงกลึงศรีมิ่งศิลป์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมิ่งศิลป์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2517 เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นงานโลหะหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่เราได้เติบโตเป็นผู้ผลิตอะไหล่เเละชิ้นงานโลหะที่ใช้ในหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์,เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, การแพทย์, สุขภัณฑ์ และ ก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเราจึงเป็นที่รู้จักดีในนามของผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในแวดวงอุตสาหกรรมโลหะ เเละได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

เราผลิตสินค้าคุณภาพโดยทีมวิศวกรณ์เเละช่างผู้ชำนางานพร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเเละครบครัน อาทิเช่น โรงกลึง ,เครื่องกลึง CNC, เครื่องกลึงออโต้, เครื่องมิลลิ่ง, เครื่องปั้มขึ้นรูป, เครื่องพับ,เครื่องตัดเลเซอร์ , เครื่องยํ้ารีเว็ท และอื่นๆ โลหะที่ใช้ในการผลิตได้แก่ เหล็กเหนียว เหล็กเกรด ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส อลูมิเนียม และ อื่นๆ  โดยในภาคการผลิต ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เราได้มีการพัฒนาการผลิตสินค้าหรือชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดเที่ยงตรงสูง หรืองานที่เน้นความสวยงามให้ได้มาตราฐานสูงขึ้น และต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของเรา ภายใต้นโยบายที่ว่าสินค้าที่มีคุณภาพ เเละบริการที่ประทับใจคือหัวใจในการทํางานของเรา

 นอกเหนือจากบริการด้านการให้คําปรึกษาเรื่องโรงกลึง

ในการพัฒนาตัวสินค้าตลอดไปจนถึงการผลิตโดยกรรมวิธีการกลึง, ปั้มขึ้นรูปชิ้นงาน, พับ, เชื่อม, ย้ำหมุดรีเว็ท, เลเซอร์, ผลิตแม่พิมพ์ และประกอบชิ้นงานแล้ว เรายังจัดหาการบริการเสริมทางด้านอื่นๆ เช่น บริการชุบโลหะ, ทำสี, จัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับบริการที่ครบวงจรจากบริการแบบ one-stop service ของเรา