บริษัทรักษาความปลอดภัยและความสัมพันธ์กับการบังคับ

อำนาจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัยมีจำกัด ซึ่งทำให้จำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่จำกัดอยู่ที่การป้องกันอาชญากรรมโดยการมองเห็นและระมัดระวัง การสังเกตและการรายงาน หากมีการก่ออาชญากรรมหรือได้กระทำความผิด ควรเรียกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันทีพร้อมรายงานโดยละเอียดและเฉพาะเจาะจง ไม่เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้าหาและจับกุมผู้กระทำความผิด

บริษัทรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ต้องมอบหมายการจับกุมและการเผชิญหน้าของอาชญากรให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น ในหลายกรณี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานในธนาคาร ร้านเครื่องประดับ และสถานที่อื่นๆ ที่ตำรวจจะตอบสนองต่อรายงานอาชญากรรมอย่างรวดเร็ว ในกรณีอื่นๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานในศูนย์การค้าและพื้นที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยซึ่งการก่ออาชญากรรมนั้นไม่ร้ายแรง เช่น การลักขโมย การขอทาน และการก่อกวนในบ้าน โดยปกติการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นจะลังเลที่จะตอบสนองต่ออาชญากรรมดังกล่าวทันที

เนื่องจากพวกเขาไม่ว่างและมีทรัพยากรจำกัด พวกเขาจะตอบสนองต่ออาชญากรรมที่น้อยลงเมื่อพวกเขามีเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ บริษัทรักษาความปลอดภัยและไม่มีงานเร่งด่วนอื่นใดที่ใกล้เข้ามาแล้ว ในหลายกรณี ตำรวจจะตอบโต้อย่างลังเล เพราะการขอทานและการเร่ร่อนเป็นเรื่องธรรมดาในบางเมืองที่ตำรวจไม่สามารถควบคุมได้ หากตำรวจตามล่าผู้กระทำความผิดแต่ละคนจริง ๆ พวกเขาจะไม่มีเวลาและทรัพยากรสำหรับสิ่งอื่นใด

เป็นความรับผิดชอบของที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น วันแรกที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเริ่มให้บริการในสถานที่ใหม่ควรได้รับแจ้งการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยควรแนะนำตัวเองกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำให้การสื่อสารดีขึ้นในอนาคต และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาจได้รับข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยปรับปรุงเวลาตอบสนองในกรณีที่ตำรวจถูกเรียกตัวและปรับปรุงความสนใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมอบให้กับทรัพย์สินเฉพาะ

เมื่อพวกเขาทำการลาดตระเวนตามปกติ บริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและเป็นมืออาชีพเท่านั้น แต่ควรระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยเพื่อบรรเทาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดีจริงๆ จะรวมพันธมิตรในท้องถิ่น เช่น กรมตำรวจ แผนกดับเพลิง และศาลากลางเข้าไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย ในกรณีส่วนใหญ่ บุคลากรในการบริการสาธารณะมีความสุขมากกว่าที่จะสร้างความสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือด้วยการให้เวลาและทรัพยากร